Fabian von Tiedemann // maj 03 2018

Play-tjänst för Arbetsförmedlingen

Fabian von Tiedemann

Head of sales

AF Play är en ny tjänst som tas fram av Arbetsförmedlingen för att samla allt informations- och utbildningsmaterial som stöttar kunderna i sitt arbetssökande. Det omfattar allt från videofilmer och podcasts till Arbetsförmedlningens webinarier som sänds ca 10 gånger i veckan. Digitalist har av Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utforska användarnas behov, designa, utveckla och driftsätta en lösning som ska släppas som öppen källkod. Allt detta inom 100 dagar.

Varför 100 dagar?

Mats Larsson Lantz på Arbetsförmedlingen förklarar: ”Vi har behov av att snabbare få ut värde till våra kunder och testa och förbättra med feedback från verkligt användande. Genom att sätta ramar runt leveransdatum tvingar det oss att prioritera det som verkligen skapar värde. Vi har också valt en ny typ av leverans där leverantören står för framtagandet av lösningen utifrån en behovsspecifikation snarare än en detaljerad kravlista och ansvarar för helheten från lösningsförslag till långsiktig förvaltning. Vi tror att vi på det sättet kan utnyttja kompetensen utanför huset på bästa sätt.”

Hur Digitalist angriper uppdraget

100 dagar är inte mycket tid att gå från ingenting till en färdig lösning. Som tur är har Arbetsförmedlingen djup kunskap om sina användare och kan hjälpa oss välja rätt väg och prioritera bland koncepten vi tar fram. Genom co-creation och att Arbetsförmedlingens produktägare bildar ett team med oss kan vi snabbt komma framåt i processen. Det som är bra med oss på Digitalist är att vi har fasta utvecklingsteam som är ready to go och har hög leveransförmåga från dag ett.