Juho Jokinen // January 27 2015

2015: Bränditoimitusten vuosi

Markkinointijohtajan on aika päivittää organisaationsa.

Markkinoinnin ja viestinnän parissa työskentelevien titteleissä on usein kanava pääroolissa. verkkoviestintäkoordinaattori hoitaa verkkosivuja, digimarkkinointipäällikkö katsoo digikanavia ja some-manageri sosiaalista mediaa. Asiakaslehden päätoimittaja hoitaa asiakaslehden ja sijoittajaviestinnästä löytyy aina se joku, jonka päärooli on vuosikertomuksen tuottaminen.

Kanavasiiloutuminen paitsi tekee integroidun markkinointiviestinnän mahdottomaksi, myös kasvattaa kustannukset maksimiinsa. Kanavien ja sisältöjen lisääntyminen johtaa joko uusiin rekrytointeihin tai vasemmalla kädellä hoidettuun viestintään. Usein uusin rekrytointeihin harvalla on varaa.

Markkinointijohtajan onkin aika katsoa mallia mediasta. Kun sisältöjen määrä kasvaa, tehokas sisällöntuotanto ja tiheä julkaisutahti vaatii vastaavaa organisointia ja johtamista kuin hyvä uutishuone.

Screen Shot 2015-01-27 at 07.25.34

Bränditoimitus 2015

Bränditoimitus on joukko ihmisiä, jotka tuottavat, julkaisevat ja levittävät brändin kaikki sisällöt kanavariippumattomasti eteenpäin. Bränditoimitusta ohjaa liiketoimintstrategian pohjalta luotu vuosisuunnitelma, taktiset kuukausi- ja viikkopalaverit sekä kvartaalittainen ohjausryhmä. Bränditoimituksen työntekijöillä voi olla segmentti- tai kohderyhymävastuualueita, mutta ei kanavariippuvaisuutta. Bränditoimituksen työntekijöiden taidoista ei voi kokonaan puuttua video- kuva eikä tekstituotanto tai mainonnan ostaminen. Tasoeroja löytynee väistämättä.

Bränditoimituksen työvälineet mahdollistavat nopean mediaseurannan, tehokkaan julkaisun ja keskusteluvastuun eskaloinnin organisaatiossa ennaltamääritellyille asiantuntijoille. Työnohjauksessa ja resursoinnissa on otettu huomioon tarve päivittäiselle kampanjoinnille, jonka sisältöä ohjaa kunkin päivän ennalta-arvaamatta nousevat puheenaiheet.

Perinteisestä mediavetoisesta markkinointiorganisaatiosta bränditoimitukseen siirtyminen ei ole mikään kevyt prosessi. Edessä on ainakin yhdet YT:t, roolien venkslaaminen, kumppanien irtisanominen, uusien löytäminen. Mutta kun työ on tehty, toimitusjohtaja on tyytyväinen ja markkinointijohtajan työ on taas asteen verran palkitsevampaa.

Tehdään se yhdessä.

More from Juho Jokinen