Kia Haring // May 28 2014

Digitaalinen murros – nopeat syövät hitaat

Digitalist Networkissa on ollut paljon keskustelua siitä, kuinka verkko ja digi muuttavat ihmisten ostokäyttäytymistä, organisaatioiden viestintää ja markkinointia.

Tämän innostamana tuon esiin joitain näkemyksiä digitaalisesta muutoksesta, joihin olen itse törmännyt työskennellessäni Tiedon markkinointioperaatioista vastaavana johtajana.
Jotta saisimme paremman käsityksen pohjoismaisen johdon näkemyksistä, teimme hetki sitten laajan tutkimuksen digitaalisesta murroksesta yhdessä Kairos Futuren kanssa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 500 bisnes- ja IT-päättäjää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta lokakuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia.

Yksi tämän hetken ehkä eniten lainatuista digitalisaation puolestapuhujista on Brian Solis, joka blogikirjoituksessaan listaa digitalisaation hyötyjä.

Näitä ovat mm. parempi asiakasymmärrys, kilpailuedun kasvu sekä innovaatiokulttuurin kehitys.

Tutkimuksestamme käy ilmi, että johdon kannalta tärkeimmät insentiivit digitalisoida liiketoimintaa ovat asiakaskokemuksen parantaminen, tehokkuuden lisääminen ja kustannusten alentaminen – eli asiat jotka ovat suoraan yhteydessä liiketoimintahyötyihin. Jotta johdolle osataan myydä ajatusta digitaalisuudesta, tulisi meidän keskittyä erityisesti näihin asioihin, sillä nämä ovat yritysjohdon mittareita. Aikaisemmissa tutkimuksissa nämä em. kustannuksiin liittyvät insentiivit eivät tulleet yhtä selkeästi esille.

Keskusteluja siitä, onko digitaalisuus tullut jäädäkseen ja olisiko siitä liiketoiminnalle hyötyjä, ei onneksi tarvitse enää käydä.

Tutkimuksemme mukaan 63% pohjoismaisista johtajista on sitä mieltä, että nykypäivän kilpailussa on mahdotonta olla mukana ilman uusien teknologioiden nopeaa hyödyntämistä.

Tulosten mukaan toimitusjohtajista jopa puolet näkee, että heidän oma toimialansa näyttää radikaalisti erilaiselta vuonna 2020 kuin tänään. Mikä tätä muutosta sitten ajaa?

Teknologiaan perustuvan transformaation takaa voi identifioida kolme merkittävää voimaa:

1. Uusien teknologioiden nopea kehitys
Teknologioista on tullut halvempia, parempia ja ne ovat kaikkialla läsnä. Ne siirtyvät sujuvasti yksityiskäytöstä yrityskäyttöön. Tutkimusten mukaan jopa puolella työvoimasta on kotona tehokkaampaa teknologiaa kuin työpaikalla. Puhutaan ns. SMAC:ista – social, mobile, analytics, cloud – teknologiatrendeinä. Lisäisin tähän vielä robotiikan, 3D -tulostuksen ja BYOD:n (Bring Your Own Device) tuomat mahdollisuudet. Kysymys on, miten parhaiten pystymme hyödyntämään ja kaupallistamaan nämä mahdollisuudet – ja miten ne muuttavat lähitulevaisuudessa toimialoja ja liiketoimintamalleja.

2. Asiakaskunnan lisääntyvät vaatimukset
Kuluttajien vaatimukset palveluille kasvavat – halutaan enemmän vähemmällä. Uusi sukupolvi on tottunut toimimaan digitaalisesti, heidän odotuksensa palvelumalleista, -ajoista ja -tavoista poikkeavat perinteisistä. Myös ikääntyvien sukupolvi voidaan ”opettaa” digitaalisten palvelujen käyttäjiksi, mikäli palveluiden suunnitteluun ja muotoiluun kiinnitetään riittävästi huomiota ja palvelut saadaan mukaviksi, helpoiksi ja intuitiivisiksi.

3. Dramaattisesti kasvaneet paineet organisaatioiden tehokkuuteen ja automaatioon liittyen
Tehokkuus on aina yritysjohdon agendan kärkipäässä. Tutkimustuloksissamme yllätti se, että tietotyön automatisointi nähtiin tärkeänä muutoksen ajurina jokaisella toimialalla. Johtotason prioriteeteissa poikkeuksen tekee ainoastaan markkinointijohto – jolle puhdasta tehokkuusajattelua tärkeämpää on kasvun ja asiakastyytyväisyyden tavoittelu.

The Future of Business Transformation -tutkimuksen voit ladata kokonaisuudessaan täältä ja voit lukea muita työntekijöidemme blogikirjoituksia tutkimuksen aiheista Tiedon blogissa täällä.