Ville Tolvanen // April 15 2017

Vain joka kymmenes pk-yrittäjä hyödyntää esineiden internetiä

Esineiden internet on yrittäjille vielä melko tuntematon asia.

Sen mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi ymmärtää hyvin vain joka kymmenes pk-yrittäjä. Ne yrittäjät, jotka tuntevat esineiden internetin mahdollisuudet, ovat kehittäneet sen avulla kokonaan uusia tuotteita tai palveluja.

Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen vastanneista yrittäjistä vain 11 prosenttia kertoo tuntevansa hyvin M2M-käsitteen (machine-to-machine eli esineiden internet) ja 24 prosenttia tietää aiheesta jonkin verran. Yrittäjistä 27 prosenttia ei ole kuullutkaan aiheesta.

”Tuloksia kokonaisuutena katsoen esineiden internet näyttää edelleen olevan monelle pk-yrittäjälle tuntematon asia. Yrittäjät tarvitsevat lisää helppokäyttöisiä M2M-ratkaisuja päästäkseen kiinni esineiden internetin tarjoamiin hyötyihin.”

Kimmo Sulin, Director, Regional Sales & Sme Segment

Esineiden internet (Internet of Things, IoT tai M2M) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetissä. Nettiyhteydellä voidaan mm. kerätä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti ja ohjata laitteita etänä.

Yrittäjät hakevat M2M:stä tukea uusien palvelujen luomiseen

Joka toinen yrittäjä aikoo pärjätä ilman esineiden internetiä. Noin puolet vastanneista yrittäjistä (48 %) ei näe M2M-ratkaisuissa hyötyä omalle liiketoiminnalleen. Suurin osa näistä yrittäjistä on kuitenkin niitä, jotka eivät edes kunnolla tiedä mitä M2M-käsite tarkoittaa.

Vastaavasti kymmenesosa kaikista pk-yrittäjistä (11 %) kokee M2M-ratkaisujen olevan juuri nyt tarpeellisia omassa yrityksessään. Niistä yrittäjistä, jotka tietävät aiheesta hyvin, liki puolet sanoo aiheen olevan juuri nyt ajankohtainen, 27 prosenttia lähitulevaisuudessa. Useimmiten nämä yrittäjät ovat niitä, jotka uskovat yrityksensä liikevaihdon kasvuun ja näkevät digitalisaation tärkeänä.

Yrittäjät, jotka jo käyttävät tai aikovat käyttää M2M-ratkaisuja, tarvitsevat niitä useimmiten tuotteiden tai palvelujen luomiseen (50 % mainitsee). Seuraavaksi eniten M2M-ratkaisuilla haetaan kustannussäästöjä (49 %) sekä työn optimoinnin eli prosessien tehostamista (49 % mainitsee). 28 prosenttia hyödyntää M2M-ratkaisuja kokonaan uuden kasvun luomiseen.

”Esineiden välinen internet on kehittynyt valtavasti ja nyt sen kasvuvauhti on kova. M2M-ratkaisuista on tulossa yritystoiminnan keskeinen osa. Ne auttavat lisäämään tehokkuutta, säästämään rahaa, parantamaan palvelua ja helpottamaan elämää kaikilla sektoreilla.”

M2M_graafi

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.–14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo kolmatta kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet, sen tärkeyden ja esteet käytännössä sekä miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

More from Ville Tolvanen