Ville Tolvanen // May 06 2015

Viisi asiaa, joita et ehkä tiennyt markkinoinnista

Nyt on tärkeä hetki pohtia markkinointisi tekemistä ja tulevaisuutta.

Suomessa on todella vähän hyvää markkinointiosaamista

Pääosa Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana menestyneistä yrityksistä ovat luoneet tuotteita ja palveluita kasvumarkkinoille. Kilpailu on ollut verrattain vähäistä ja monelta tuotteet on viety lähes käsistä. Markkinoinnin onnistumisella ei tähän asti ole ollut juurikaan väliä. Siksi se on enemmistölle ollut lähinnä kustannus ja useimmille marginaalinen osa vuosittaisesta liikevaihdosta. Samalla maahamme on kasvanut äärimmäisen vähän aidosti hyvää markkinointia ymmärtäviä tekijöitä. Ala on nuori ja kansainvälisesti kokematon. Mainitse mielessäsi mielestäsi osaavia markkinointijohtajia? Lista on lyhyt.

Mainostoimistosi ei osaa arvioida ehdotusten vaikutusta liiketoimintaasi

Mainonta ponnistaa taiteista, kulttuurista ja niiden yhdistelemisestä kaupallisten viestien rakentamiseksi. Moni mainontaan tähdännyt ammattilainen rakastaa mainoksia, taiteita, kulttuuria ja elämyksiä. Visualistin, kuvaajan tai kirjoittajan pätevyydellä harvoin arvioidaan liiketoiminnallisesti kannattavia päätöksiä ja yksittäisten suoritteiden suhdetta yrityksen koko liiketoimintaan. Vuosikymmen sitten toimistoissa todettiin, että parempi olla sotkeutumatta yrityksen liiketoimintaan, edustetaan mainostoimistossa asiakkaita ja sitä mitä he haluaisivat yrityksissä nähdä. Tänään ajattelumalli on kestämätön ja asiakkaan ymmärrettävä vastuun tuloksista ja relevanttiudesta jäädän lopulta itse maksajalle. Moni asiakas kuvittelee ostavansa toimivaa markkinointia, mutta saa ehdotuksina todellisuudessa suunnittelijoiden omia mielitekoja.

Luova suunnittelija toteuttaa enemmän itseään kuin liiketoimintasi tavoitteita

Suurin osa valokuvaajista osaa kuvata hyvälaatuisen kuvan tai toteuttaa omaa tyylitajuaan. Silti he tarvitsevat ohjeen mitä kuvalta ja yrityksen brändiltä tavoitellaan. Visualistit harvoin pohtivat yritysten liiketoimintamalleja ja markkinoiden budjetteja. He haluavat tehdä parasta mahdollista muotoilua, ilmettä ja viestintää asiakkaan hyväksi. Hyvä suunnittelija haluaa rakentaa parasta mahdollista viestintää jokaiselle yritykselle. Innostuva suunnittelija näkee pienen Applen mahdollisuuden jokaisessa asiakkaassaan. Asiakkaan vastuulle jää miettiä toteutuuko mainonnan tai markkinoinnin antamat lupaukset arjessa. Vain tyytyväisillä ja asiakaskokemusta suosittelevilla asiakkailla on digiajassa väliä.

Markkinoinnin arvoketju on rikki

Annat rahaa sisältöjen ideointiin ja suunnitteluun, mediasuunnitelman toteuttamiseen ja mediatilan ostamiseen. Kuvittelet saavasi yhteistyöstä parhaan mahdollisen lopputuloksen. Todellisuudessa arvoketju on eriytynyt ja rikkinäinen. Pahimmillaan saman arvoketjun osapuolet tappelevat omista katteistaan ja mahdollisuuksistaan toteuttaa omaa ideaansa. Mainostoimisto haluaa rahat sisältöihin, mediatoimisto massamediaan ja mediat omiin palveluihinsa. Hämmentävää miten riitaista, rikkinäistä ja eriytynyttä voi yhden ja yhteisen asiakkaan palvelu olla vielä vuonna 2015. Miten saman arvoketjun eri palaset voivat tapella toisiaan vasten yhden maksajan kustannuksella?

Markkinointi on muuttunut ehkä enemmän viimeisen viiden vuoden aikana kuin koskaan aikaisemmin.

Markkinoinnin johtaminen, suunnittelu, ostaminen ja toteuttaminen on ehkä vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Ostajia ei käy todellakaan kateeksi. On äärimäisen vaikeaa ymmärtää kuinka, missä ja miten luoda liiketoiminnalle relevanttia markkinointia. On haastavaa hallita kaikki markkinoinnin uudet keinot ja löytää niistä itselleen keskeiset. Keneen tässä ajassa ja omassa tilanteessa tulisi luottaa eniten? Suurin osa vasarakauppiaista näkee nauloja aivan kaikkialla. Silti tarve maailmanluokan markkinoinnille on ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Silti tarve erottautua, tulla kuulluksi ja saada tuloksia aikaan kustannustehokkaasti on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.

Olkoon voima kanssasi markkinoija! Kysy kumppaniltasi mistä ajatukset tulevat, miten niitä kehitetään, ketkä asiat tekevät ja kuinka kumppanisi hyödyntävät omia lääkkeitään. Nämä ovat tärkeimmät viisi asiaa, joita et ehkä tiennyt markkinoinnista

More from Ville Tolvanen