Mimmit koodaa - itsensä töihin

Jenni Niemelä // Heinäkuu 2 2021

Vuosi sitten etsin kuumeisesti työpaikkaa Junior Front-End Developer:ina. Vastavalmistuneen ja hieman työkokemusta omaavan on kuitenkin vaikea löytää ensimmäistä koulutusta vastaavaa työpaikkaa. Työkokemuksen painoarvo rekrytointitilanteessa oli monesti niin suuri, että oma tilanteeni alkoi tuntumaan suorastaan toivottomalta. Onnekseni törmäsin Sarasen ja Mimmit Koodaa yhteistyössä järjestämään rekrykoulutukseen, joka tarjosi mahdollisuuden puolen vuoden työharjoitteluun sekä uuden oppimiseen koulutuspäivien kautta. Tämä kuulosti juuri siltä mitä tarvitsin, joten hain mukaan ohjelmaan, vaikka valituksi tulemisen mahdollisuus arvelutti suuren hakijamäärän vuoksi. Onnekseni profiilini vastasi erään mukana olleen yrityksen tarpeita, joka oli tietenkin Digitalist, ja pääsin aloittamaan ohjelmassa.

Uudessa työpaikassa aloittaminen on aina jännittävää ja koronatilanteen aiheuttamat järjestelyt tekivät siitä vielä astetta haastavampaa, mutta en antanut sen häiritä. Tämä oli minulle loistava mahdollisuus päästä kerryttämään kokemusta sekä syventämään osaamista. Koulutusohjelmaan kuului mentori yrityksen puolelta sekä tutori kouluttajan puolelta. Heidän ansiostaan en jäänyt kysymyksineni yksin ja sain paljon tukea alusta asti. Ohjelma kesti puoli vuotta ja sen aikana työskentelin yrityksessä, joko toimistolla tai etänä, lukuun ottamatta koulutuspäiviä, jotka nekin järjestettiin tällä kertaa etänä.

Ohjelman aluksi työskentelin sisäisessä kehitysprojektissa, joka auttoi minua pääsemään mukaan yrityksen arkeen. Projektitiimi otti minut hyvin vastaan ja jokapäiväiset tiimipalaverit pitivät huolen siitä, että koin olevani osa tiimiä, vaikka en tavannut kaikkia ihmisiä kasvotusten koronatilanteen vuoksi.Työtehtäviini kuuluivat erilaiset front-end tehtävät, kuten sovelluksien ulkoasun parantelu, bugien korjaaminen sekä myös kokonaan uusien ominaisuuksien toteuttaminen. Ohjelmistokielinä pääsin käyttämään Reactia ja TypeScriptiä, joista kummastakin olen oppinut paljon uutta.

Työharjoittelun lomassa toteutetut koulutuspäivät tukivat työssä tarvittavan osaamisen kehittymistä ja tasapainottivat viikkoja. Muut koulutusryhmän jäsenet toimivat vertaistukena ja kokemusten jakaminen auttoi silloin, kun oma osaaminen ja pärjääminen epäilytti. Tämä koulutusohjelma oli minulle erittäin antoisa kokemus ja sopiva tapa aloittaa työelämässä, sillä se mahdollisti asioiden opettelemisen rauhassa ilman paineita. Osaamiseni sekä kiinnostuksen kohteet huomioitiin valittaessa projekteja ja kuukausittaiset palautekeskustelut mentorin kanssa nopeuttivat ammatillista kehittymistäni. Olen oppinut paljon uutta front-end kehityksestä, työskentelytavoista ja projektinhallintatyökaluista, sekä saanut harjoittaa uusia kommunikointitapoja etätyöskentelyn takia.

Aina sanotaan, että oikeiden projektien ja kokeneempien kollegojen kanssa työskentely vievät pidemmälle kuin yksin pänttääminen. On pakko todeta sen pitävän paikkansa myös omalla kohdallani. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta, uusista kokemuksista ja osaamisesta sekä siitä, että sain tämän ohjelman kautta myös vakituisen työpaikan. Sitä olin koko ajan mielessäni toivonut, mutta en olisi voinut olla iloisempi vaikuisen työpaikan varmistuttua.

Puolen vuoden harjoittelujakso oli osaamisen ja kehityksen kartoittamisen lisäksi tärkeä sen varmistamiseksi, olisiko tämä minulle sopiva työpaikka ja kokisiko yritys minut sopivaksi joukkoonsa. Aina näin ei käy, mutta mahdollisuus on olemassa, jos molemmat osapuolet ovat aidosti kiinnostuneita ohjelmaan mukaan lähtiessään.

Olen jatkanut työskentelyä Digitalistilla ja vaikka tehtävät olivat aluksi samankaltaisia, koin olevani samanarvoinen muiden työntekijöiden kanssa ja tunsin itseni tarpeelliseksi. Pikkuhiljaa olen saanut uusia tehtäviä, päässyt mukaan vaativampiin projekteihin ja edelleen laajentamaan osaamistani. Haluan kannustaa kaikkia työllistymisen kanssa kamppailevia tarttumaan tilaisuuteen, kun sopiva rekryohjelma tulee vastaan. Vaikka sinulla olisikin jo työkokemusta, tällainen ohjelma voi avata ovet yrityksiin, syventää osaamistasi ja antaa mahdollisuuden näyttää mihin sinusta on. Uskon että tämänkaltaiset ohjelmat tarjoavat arvokkaita kokemuksia sekä työntekijöille että yrityksille.