Helsingin kaupunki on ottanut jatkuvaan käyttöön Digitalistin toimittaman asiakastutkimusalustan siihen liityvine asiantuntijapalveluineen. Uusi sopimus jatkaa Digitalistin ja Helsingin kaupungin monivuotista yhteistyötä asiakastutkimuksen saralla. Neljän vuoden ajanjaksolla palvelun yhteenlaskettu arvo voi nousta enintään 4 milj. euroon.

Lue lisää
#kaupunkimuotoilu

Digitalist on kuluneen talven ja kevään aikana ollut kehittämässä Helsingin kaupungille uutta vierailijakokemuksen johtamismallia. Nyt käyttöön otettavan mallin avulla kaupunki pystyy johtamaan, mittaamaan ja kehittämään vierailijakokemusta kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti myönteisten vierailijakokemusten edesauttamiseksi. Kehittämistyössä on hyödynnetty muotoilun menetelmiä ja siihen on osallistettu laajasti matkailu- ja tapahtuma-alojen sidosryhmiä ja toimijoita. Projektin aikana järjestettiin neljä työpajaa, joihin osallistui yhteensä yli 100 edustajaa Helsingin matkailun tärkeistä sidosryhmistä.

Lue lisää
#kaupunkimuotoilu

Katri Åberg on nimitetty Digitalistin Media and Brand Insight Directoriksi. Hän vastaa Digitalistin asiakkuuksien mainonnan sekä asiakas- ja brändikokemuksen mittaamisen johtamisesta.

Lue lisää

Suomessa palvelumuotoilun edelläkävijä, muotoilun uudistanut ja alaa kehittänyt Mikko Koivisto aloittaa Digitalistin Service Design Directorina. Hän tulee johtamaan Digitalistin palvelumuotoilun yksikköä sekä vastaa yrityksen avainasiakkuuksien asiakaskokemusten kehittämisestä.

Lue lisää