Katri Åberg on nimitetty Digitalistin Media and Brand Insight Directoriksi. Hän vastaa Digitalistin asiakkuuksien mainonnan sekä asiakas- ja brändikokemuksen mittaamisen johtamisesta.

Lue lisää

Suomessa palvelumuotoilun edelläkävijä, muotoilun uudistanut ja alaa kehittänyt Mikko Koivisto aloittaa Digitalistin Service Design Directorina. Hän tulee johtamaan Digitalistin palvelumuotoilun yksikköä sekä vastaa yrityksen avainasiakkuuksien asiakaskokemusten kehittämisestä.

Lue lisää